Pilots, shippers at odds over ICAO’s battery ban

Various aviation groups are still reacting to the International Civil Aviation Organization’s (ICAO) decision to temporarily ban the carriage of lithium batteries as cargo on passenger aircraft until a new packaging standard can be reached. The controversial issue has placed some groups in opposite camps. For instance, the Air Line Pilots Association, International (ALPA), applauded[…]

1

Kích thước pallets và containers trong vận tải hàng không

Hàng hóa được vận chuyển trên máy bay chở khách và trên máy bay vận tải , chúng được chất xếp trong pallet khác nhau và container tiêu chuẩn của máy bay, được gọi là thiết bị Unit Load ( ULD ) . Tài liệu này mô tả các Container hàng chính được sử dụng chất xếp[…]

airport

Danh sách cảng hàng không quốc tế

Mã sân bay – Mã sân bay trên thế giới hiện nay đều theo mã xác định từ Tổ chức Vận chuyển hàng không thương mại thế giới IATA , Bên cạnh số hiệu chuyến bay, mã sân bay là một trong những thông tin mà hành khách cần phải biết để nắm rõ hành trình[…]